ارائه‌دهنده با کیفیت‌ترین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

از سراسر جهان

بهترین برند ها

این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است این بهترین برند ها از سراسر جهانیان است

۲۲ سال تجربه‌ی موفق در عرصه‌ی تجهیزات پزشکی

۷۰۰+

نصب در مراکز درمانی کشور

۶۰۰+

مراکز درمانی تحت پوشش

۷+

برند معتبر جهانی

۲۰+

سال سابقه در عرصه‌ی تجهیزات پزشکی

گواهی‌نامه ها

دارنده‌ی گواهی‌نامه‌های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو 13485 از کشور کره جنوبی